adwokat sprawy karne praga północ

Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?


Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe. Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgPublic/images/002.jpgDodane: 17-04-2019 10:34

Powrót do pełnej wersji: adwokat sprawy karne praga północ