Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?

adwokat sprawy karne praga północ adwokat sprawy karne praga północ Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe. Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zg.