nagrzewnice na olej przepracowany

Nagrzewnica

nagrzewnice na olej przepracowany
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n. pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.

samochodowe - stosowane w samochodach n.

przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na .